Skip to main content

Verhuizer Worden

BKV en Haar Verhuizers

Los van de niet-specifieke formaliteiten die gelden voor de uitoefening van elke zelfstandige activiteit, dienen verhuisbedrijven zich te houden aan een aantal specifieke criteria, waarvan u een beknopte samenvatting hier kan downloaden.

Lid worden van BKV

Elke professionele verhuizer die kwaliteit waarborgt, is lid van BKV.

Daarom is zijn bedrijf :

  • bij de RSZ ingeschreven als Verhuisbedrijf (code 084),
  • bij de Kruispuntenbank der ondernemingen (KBO) ingeschreven onder de Nace-code 49.420 – Verhuisbedrijven,
  • behoren zijn werknemers tot het Sub-Paritair Comité voor de Verhuizing (PC 140.05),
  • en zijn ze in het bezit van een P- of S verhuizerskaart.

Hier kan u downloaden wat de BKV voor haar leden betekent.

Indien u overtuigd bent om lid te worden, kan u hierna de formulieren “toetredingsaanvraag” en “Wie bent u” downloaden.

Om aanvaard te worden als lid/toetredend lid, moet men:

1

Het formulier van toetredingsaanvraag invullen

2

Indien het kandidaat-lid gebruik maakt van verhuisliften, dienen de recentste geldige technische keuringattesten eveneens te worden bijgevoegd.

3

Als werkgever ingeschreven zijn bij de RSZ met kengetal 084 en pc 140.05 (+geldig RSZ attest bezorgen met betrekking tot de laatste periode) en tevens geregistreerd zijn als werkgever bij het Sociaal Fonds Verhuizingen met minimum 1 P-kaart.

4

In regel zijn met de wetgeving inzake toegang tot het beroep van wegvoerder van goederen voor rekening van derden en tot de vervoersmarkt.

5

Instemmen met de statuten, het huishoudelijk reglement en alle voorschriften en beslissingen in uitvoering van deze statuten en reglementen.

6

Indien het gaat over een zelfstandig bedrijfsleider in de verhuissector zonder personeel, kan dit bedrijf ook lid worden onder de vorm van toetredend lid zonder stemrecht.

7

Het nieuwe lid dient zichzelf of zijn bedrijf te komen voorstellen op de eerstvolgende regiovergadering of indien niet mogelijk tijdens de daaropvolgende gewestvergadering.

8

Het nieuwe lid dient ook aanwezig te zijn op de eerstvolgende Algemene Vergadering om de werking van de Belgische Kamer te leren kennen en om de collega’s in de sector verder te leren kennen.

Lid worden als erkend verhuisoperator

Wilt u ook dat er een einde komt aan de concurrentieverstoring op de markt van de verhuisliften?

Word dan lid van de afdeling van de erkende verhuisliftoperatoren! Samen met u wil de Belgische Kamer der Verhuizer (BKV) acties ondernemen tegen de ‘liftcowboys’ die onder de radar van de bestaande sociale- en economische wetgeving de markt verstoren. Zij promoten hun dubieuze activiteiten via Facebook en de talrijke websites die ‘prijsvergelijkingen’ aanbieden. De leden van BKV hebben daarom besloten in de toekomst enkel nog samen te werken met erkende liftservice-firma’s.

Malafide bedrijven.

Bij controles stelt de BKV telkens opnieuw vast dat deze bedrijven in vele gevallen niet beschikken over de nodige vergunningen, keuringsattesten voor verhuisliften of verzekeringen. Ze oefenen hun activiteiten ook niet uit met professioneel opgeleid personeel, noch volgens de kwaliteitscriteria die bij de plaatsing van verhuisliften moeten gerespecteerd worden.

Wordt Erkend Liftier.

Om zich tegen deze malafide praktijken te wapenen en zich ten aanzien van haar verhuisklanten te onderscheiden ten opzichte van deze “liftcowboys”, wil de BKV aan alle aangesloten liftservicefirma’s het label “Erkend Liftier” toekennen. Dit label wordt enkel toegekend aan bedrijven die de regels van het “Liftservice-Kwaliteitscharter respecteren.

Klachten

Daarnaast voorziet de BKV systematisch klacht in te dienen tegen diegenen die liftservice diensten uitvoeren, zonder te beantwoorden aan alle wettelijke regels. Het valt immers regelmatig voor dat liftservice activiteiten worden uitgevoerd door firma’s die bij de BTW zijn ingeschreven als ‘depannage dienst’, ‘schrijnwerker’, ‘detailhandelaar’ of ‘transporteur met uitzondering van verhuizingen’. Zo heeft de BKV de laatste 12 maanden maar liefst 39 dossiers ingediend bij het nationaal “Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie”.

Sociale voorzieningen

De Belgische Kamer der Verhuizers zal er ook streng op toezien dat liftservicefirma’s die activiteiten bij een verhuizing uitvoeren, bij de RSZ hun arbeiders hebben aangegeven als “verhuisarbeider”, alsook dat deze arbeiders een “verhuizerskaart” bezitten, uitgereikt door het “Sociaal Fonds Verhuizingen”. Er bestaan twee types van deze kaart, nl. een ‘P-kaart’ voor diegenen die voltijds of deeltijds vast in dienst zijn en een ’S-Kaart’ voor diegenen die tijdelijk tewerkgesteld zijn. Het bezit van een verhuizerskaart is voor de klant dus een garantie dat de liftservicefirma in kwestie behoort tot de categorie “bonafide liftiers”.

Conclusie

De doelstellingen van dit initiatief zijn dus de volgende:

  • Kwalitatieve- en bekwaamheidscriteria opstellen voor professionele verhuisliftfirma’s
  • Professionele verhuisliftbedrijven herkenbaar maken door een exclusief kwaliteitslogo
  • Opleiding en vakbekwaamheid organiseren in samenwerking met het opleidingscentrum voor de verhuissector, Ambassador vzw
  • Vertegenwoordiging en erkenning van het beroep ten aanzien van de overheid
  • Organisatie van netwerk- en overlegvergaderingen tussen verhuisliftbedrijven

De kosten

Aan de toetreding tot deze nieuwe organisatie is een kleine kosten dekkende lidmaatschapsbijdrage verbonden, namelijk: 500 euro voor bedrijven met minder dan 5 verhuisliften en 770 euro voor bedrijven met meer dan 5 verhuisliften.

Liftoperatoren die al lid zijn van de BKV betalen geen extra lidgeld.

Indien uw firma wenst toe te treden, vragen wij u om bijgevoegd aansluitingsformulier in te vullen en terug te zenden naar de Belgische Kamer der Verhuizers.