Skip to main content

Verhuizen

Verhuizen met een gerust hart: 5 tips om een goede verhuisfirma te vinden

Malafide verhuispraktijken komen helaas nog véél te vaak voor in ons land. Wekelijks verstuurt de Belgische verhuisfederatie BKV-CBD klachten naar de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). Samen met de overheid wordt er aan een federaal plan gewerkt om die oneerlijke praktijken in de verhuissector tegen te gaan. Maar wat kan je als consument zélf doen?

1. Controleer of het om een erkende verhuisfirma gaat

Kies voor een onderneming die als verhuizer is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het Sociaal Fonds Verhuizingen. Zo weet je dat het bedrijf een verzekering heeft voor burgerlijke aansprakelijkheid en verhuisschade, en dat het personeel de nodige opleidingen volgde. Erkende personeelsleden herken je trouwens aan hun verhuizerskaart -of P-kaart– die het Sociaal Fonds Verhuizingen aflevert.

2. Check de licenties en vergunningen

Controleer of het verhuisbedrijf een vervoersvergunning heeft en de nummerplaten van al haar verhuisvoertuigen ingeschreven staan in het register van wegvervoerders. Dat is belangrijk als uw verhuisgoederen meer dan 500 kg wegen, want alleen zo ben je beschermd tegen breuk, verlies en diefstal tijdens je verhuizing.

3. Vraag om een plaatsbezoek

Een verhuisfirma die wil langskomen, kan goed inschatten wat het verhuisvolume is, hoeveel vrachtwagens en welke diensten nodig zullen zijn en eventuele moeilijkheden bij de toegang tot je huis. Zijn er veel verdiepingen, is er een smalle trap en parkeerplaats? Zelfs een videocall via Whatsapp is altijd beter dan geen plaatsbezoek. Zo kan de verhuizer ook een nauwkeurige inschatting maken.

4. Vergelijk offertes

Vraag offertes aan bij verschillende professionele bedrijven, zodat je de prijs en diensten kan vergelijken. Zo kan je ook een balans opmaken van welke diensten je precies nodig hebt. En uiteraard een weloverwogen beslissing maken.

5. Wees kritisch voor spotgoedkope prijzen

Let op voor websites en sociale mediaberichten die je lokken met de goedkoopste prijs. Als het te goed lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.

Let zeker op voor deze rode vlaggen:

  • Firma’s die meteen om een voorschot en betalingen met cash vragen
  • Geen btw-nummer, enkel een gsm-nummer dat je niet kan opsporen
  • Het adres is vaak een fictief adres of postbusadres. Vergelijk het adres op de website, advertentie of in de mail met het officiële adres in de Kruispuntbank. Als er meerdere firma’s op dat adres gevestigd zijn, gaat het meestal om een postbusadres.
  • Je krijgt geen verhuisovereenkomst of door hen ondertekende offerte
  • Je krijgt geen algemene voorwaarden of die bevatten tal van onwettelijke bepalingen, zoals dat ze beperkt aansprakelijk zijn voor verhuisschade en ze werken met een franchise.

Als je weet dat er in België 10 keer (!) meer bedrijven zich uitgeven voor verhuizer, dan dat er bedrijven geregistreerd staan als verhuizer in de Kruispuntbank, dan is het heel belangrijk om het juiste bedrijf te kiezen. Een verhuis die op wieltjes loopt? Maak op voorhand een goede beslissing.

Vraag tijdig uw offerte aan

Het is aanbevolen om meerdere offertes minimaal 4 maanden voorafgaand aan de verhuizing aan te vragen.

Bedenk ook dat een tijdige overeenkomst met een Erkend Verhuizer ook kan leiden tot een aantrekkelijk tarief.  Het is mogelijk om kostenindicaties of offertes op te vragen via het offerteaanvraag formulier. Op deze wijze ontvangt u direct alle informatie van een professionele verhuizer. Selecteer bewust uw verhuizer, vergelijk de aanbiedingen en vergeet het verzekeringsaspect niet. .

Aanvragen kan snel en gemakkelijk via onderstaand formulier.

Naam(Vereist)
Adres nu
Verhuizen naar

Verzeker je verhuis

De algemene voorwaarden van de Belgische Verhuissector beperken de dekking bij schade tot 125 euro/m 3 . De verzekering van de verhuisfirma biedt dus maar beperkte waarborgen (geen “alle risico’s”) en de bewijslast ligt bij de klant. Om klanten van BKV-leden de mogelijkheid te bieden snel en voordelig een verhuisverzekering te laten afsluiten, heeft de BKV een samenwerking opgestart met de verzekeringsmaatschappij Concordia en werd de website ‘verzekerjeverhuis.be’ gelanceerd. In drie klikken is je inboedel al verzekerd vanaf €108,66.

Wanneer je schadedossier volledig is, volgt de uitbetaling aan jou binnen de 5 werkdagen (ma-vrij).